baner-top

baner prawy

Zapomogi dla przedsiębiorców z tytułu likwidacji skutków gwałtownych ulew

Wydzial Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie przekazuje w załączeniu pismo Pana Macieja Kopytek - Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, dotyczące aktualnie realizowanego projektu linansowanego w ramach MRPO ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą "Klęski żywiołowe" adresowanego do poszkodowanych przedsiębiorców.

Mamy nadzieje, iż inicjatywa Fundacji Rozwoju Regionu Rabka pozwoli na rozwiązanie problemów związanych z likwidacją skutków gwałtownych ulew przedsiębiorcom - członkom Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych.

Andrzej Tutajewski
Przewodniczący Rady MPOG


 

Szanowny Panie Starosto
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka (FRRR ) z siedzibą w Rabce-Zdrój jest instytucją powstałą w 1998 roku i powołaną do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju regionu oraz popierania wszelkich inicjatyw ekonomiczno-społecznych zmierzających do powstania małych i średnich przedsiębiorstw, a także pomagania już istniejącym. Za całokształt działalności oraz skuteczne realizowanie projektów FRRR zostala nagrodzona w 2007 roku nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli".

Aktualnie reulizujemy projekt fnansowany w ramach MRPO ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą "Klęski żywiołowe".

Mając na względzie podtopienia jakie wystąpiły w ostatnich dniach w powiecie krakowskim oraz możliwości rozwoju i inwestycji, jakie poszkodowanym przedsiębiorcom stwarza realizowany przez
Nas projekt, zwracam się do Pana Starosty z uprzejmą prośbą o pomoc w zorganizowaniu spotkania z przedsiębiorcami, ktorzy zostali poszkodowani w wyniku gwałtownych ulew występujących
ostatnio na terenie Państwa powiatu.

W czasie spotkania pracownicy Fundacji zaprezentują projekt, który umożliwia przedsiębiorcom ułatwiony dostęp do preferencyjnego źródła finansowania tj. nisko oprocentowanych pożyczek bez konieczności ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

Zważywszy na wagę problemu i możliwość udzielenia pomocy krakowskim przedsiębiorcom wyrażamy gotowość do spotkania i oczekujemy na Państwa kontakt. Osoba do komaktu z ramienia FRRR jest Pani Magdalena Kochanowska, Konsultant Krajowego Systemu Usług, tel. 018 26 77 739.

Z poważaniem,

Maciej Kopytek
Prezes Zarządu


Zobacz pliki w PDF >>