baner-top

baner prawy

Zmiany składu Prezydium MPOG

Uchwała nr 2/06/2014 Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych z dnia 3.06 2014 r. W sprawie zmiany składu Prezydium Rady Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych.

§1

Skład Prezydium Rady Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych
tworzą wybrane drogą głosowania następujące osoby:
1. Andrzej Tutajewski – Przewodniczący
2. Janusz Strzeboński – Zastępca Przewodniczącego
3. Lucyna Gowin – Zastępca Przewodniczącego
4. Janusz Kowalski – Zastępca Przewodniczącego
5. Wiesław Jopek – Zastępca Przewodniczącego
6. Marian Bryksy – Zastępca Przewodniczącego
7. Marek Malec – Sekretarz

§2

Nowy skład Prezydium Rady obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

Przewodniczący Rady MPOG
Andrzej Tutajewski