baner-top

baner prawy

Uroczystość podpisania Porozumienia Współpracy Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych

15 kwietnia 2013r. o godzinie 18:00 w Sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbędzie się uroczystość podpisania Porozumienia Współpracy Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych.

Celem zawarcia Porozumienia jest realizacja wspólnych działań na rzecz zrzeszonych podmiotów gospodarczych z aglomeracji podkrakowskiej, podejmowanie wspólnych inicjatyw, służących promocji i wymianie doświadczeń pomiędzy firmami zrzeszonymi w wyżej wymienionych instytucjach, a także zacieśnianie współpracy w celu tworzenia warunków do zwiększania potencjału i zasobów ekonomicznych przedsiębiorstw.

Porozumienie zostanie zawarte pomiędzy dziewięcioma instytucjami tj.:

  • Chrzanowska Izba Gospodarcza,
  • Galicyjska Izba Gospodarcza,
  • Izba Gospodarcza Dorzecza Raby,
  • Jurajska Izba Gospodarcza,
  • Jurajskie Stowarzyszenie Gospodarcze,
  • Krakowska Kongregacja Kupiecka,
  • Podkrakowska Izba Gospodarcza,
  • Izba Gospodarcza w Sułkowicach,
  • Wielicka Izba Gospodarcza.