baner-top

baner prawy

Krak-Buisness przystąpił do MPOG

24 czerwca 2014 roku MPOG miało miejsce podpisanie porozumienia z stowarzyszeniem zrzeszającym organizacje lokalne. Do porozumienia przystąpiło Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Krak-Buisness". Zawarte porozumienie o współpracy i realizacji wspólnych działań na rzecz zrzeszonych podmiotów gospodarczych, reprezentowania ich wobec organów administracji samorządowej i rządowej.

Dodatkowo podejmowanie wspólnych inicjatyw służących promocji i wymianie doświadczeń pomiędzy firmami zrzeszonymi w MPOG.

Dzięki poszerzaniu współpracy z kolejnymi organizacjami MPOG staje się poważnym głosem w dyskusji na temat funkcjonowania gospodarki.