baner-top

baner prawy

Relacja ze Zjazdu Założycielskiego Stowarzyszenia MPOG

W dniu 13.07.2015 r. w sali obrad Ratusza w Skawinie odbył się uroczysty zjazd założycielski stowarzyszenia Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych. Po dwóch latach pracy, powstało stowarzyszenie, którego głównym założeniem jest walka o powszechny samorząd gospodarczy w Polsce, wzorem innych krajów europejskich, gdzie przynależność do organizacji gospodarczej jest obowiązkowa.

Stowarzyszenie chce realizować swoje cele poprzez inicjowanie zmian przepisów prawa zmierzających do nowelizacji i doskonalenia prawa gospodarczego, a także organizacje konferencji, spotkań oraz innych wydarzeń promujących działalność stowarzyszenia oraz kultywować i upowszechniać tradycyjne formy integrowania środowiska przedsiębiorców.

W uroczystości udział wzięli znamienici goście: Małgorzata Marcińska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Jacek Krupa - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Paweł Kolasa - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina wraz ze swoimi dwoma Zastępcami - Norbertem Rzepisko i Tomaszem Ożogiem, Jolanta Zajączkowska - Małopolski Wojewódzki Komendant OHP oraz wielu przedstawicieli władz samorządowych z Województwa Małopolskiego.

Za zjeździe założycielskim stowarzyszenia MPOG powołano Komitet Założycielski Stowarzyszenia, wybrano Radę Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną. Uchwalono także Statut Stowarzyszenia, pod którym podpisy złożyli wszyscy członkowie stowarzyszenia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

 • mpog_001
 • mpog_002
 • mpog_003
 • mpog_004
 • mpog_005
 • mpog_006
 • mpog_007
 • mpog_008
 • mpog_009
 • mpog_010
 • mpog_011
 • mpog_012
 • mpog_013
 • mpog_014
 • mpog_015
 • mpog_016
 • mpog_017
 • mpog_018
 • mpog_019
 • mpog_020
 • mpog_021
 • mpog_022
 • mpog_023
 • mpog_024
 • mpog_025
 • mpog_026
 • mpog_027
 • mpog_028
 • mpog_029
 • mpog_030
 • mpog_031
 • mpog_032
 • mpog_033
 • mpog_034
 • mpog_035
 • mpog_036
 • mpog_037