baner-top

baner prawy

Władze MPOG

Rada Stowarzyszenia:
 
Janusz Strzeboński - Prezes
Janusz Kowalski - I Wiceprezes
Jerzy Wodnicki - II Wiceprezes
Wiktor Kielan - III Wiceprezes
Krzysztof Karcz - IV Wiceprezes
Marek Malec - Sekretarz
Robert Kawecki - Skarbnik


Marek Teper - Członek
Wiesław Jopek - Członek
Józef Oleksy - Członek
Sylwia Markiewicz -Członek
Krzysztof Firlit - Członek
Łukasz Piórowski - Członek

Elżbieta Piasecka - Członek wspierający

Komisja Rewizyjna:
Zbigniew Wilk
Lesław Leja
Stanisław Biernat

Sąd Polubowny:
Adam Udziela
Anna Gallas-Dropińska
Janusz Pijocha